NYE FORELESNINGER ! BARNETS TIDLIGE UTVIKLING- HJERNENS UTVIKLING.

Allan Schore er kjent som en av verdens fremste forskere på barns utvikling. Han er tilsatt ved University of California, Los Angeles. (UCLA)

Hans hjemmeside:  http://www.allanschore.com

Han har særlig forsket på barns tidlige tilknytning, og tilknytningens betydning for utvikling av hjernen hos små barn. Han er av mange regnet som en av de fremste forskere i verden på dette feltet. Han har gitt viktige bidrag blant innen nevrovitenskap, utviklingspsykologi, psykoterapi og traumestudier.

Han har også omfattende praksis som psykoterapeut.

 

FREDAG 29. SEPTEMBER 2017 KL 1000 - 1930

 

OM BARNETS TIDLIGE UTVIKLING.

1000-1015: Velkommen v/arrangementskomiteen

1015-1200: "On the development of our right brain: the development of our capacity for loving relationships, for  emotions-informed thinking and for learning from experience. What`s love got to do with it ?  What`s age got to do with it ? Enhancing and endangering optimal development."

1200-1230: Spørsmål, diskusjon

1230-1300: Lunch

1300-1400: "Boys at risk: Some new knowledge on the special vulnerabilities of little boys."

1400-1430: Spørsmål, diskusjon

1430-1700: Pause (middag mulig)

1700-1900: "The first 1000 days of life: A critical period for shaping our emotional selves and social brains"

1900-1930: Spørsmål, oppsummering

 

 

STED:


Forelesningene finner sted på VID Diakonhjemmets høyskole, Diakonveien 14 - 18, 0370 Oslo

Atkomst: T bane 2 eller 5 til Borgen, eller T Bane 1 til Frøen eller Steinerud. Begrenset  mulighet for Parkometerparkering i Diakonveien.

 

PRISER:

 1000-1430: Kr 885, student/gruppe kr 580. Inkluderer lunch.

1000-1930: Kr 1090, student/gruppe kr 735. Inkluderer lunch

1000-1930: Kr 1245, student/gruppe kr 885. Inkluderer lunch og middag

1700-1930: Kr 375, student/gruppe kr 275.

 

Som gruppe regnes minimum 5 personer.

Billettsalg ved Ticketmaster:  http://www.ticketmaster.no/search/allan+schore

 

Arrangører:  VID Diakonhjemmet høgskole og privat gruppe ved psykiater/psykoanlytiker Sidsel Gilbert og   Per Christian Dahl 

 

kontakt  epost : barnetsbestekonferansene@gmail.com 

 

 Se også  Barnets Beste konferansene på   Facebook. 

 

 

 

 

 

AVISINTERVJU MED SCHORE: 

OBS: Gå til "Standard side" med intervju med Schore, bilde av hjerner til barn på 3 år, ett som har fått  tilstrekkelig trygghet og kjærlighet, ett som er alvorlig neglisjert og misbrukt. Hjernen til det neglisjerte barnet er dramatisk mindre enn det barn som har fått nok trygghet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Schore. Neurobiology of Secure Attachment.f4v

Beskrivelse

Allan Schore on the effects of abuse and neglect on the brain.

Allan Schore on the impact of our culture on parenting and preventive mental health care

All our sons: The neurobiology and neuroendocrinology of boys at risk

The development of the right brain across the life span: What`s love got to do with it ?

The first 1000 days of life: A critical period for shaping our emotional selves and social brains