VIKTIG FORELESNING ! BARNS TIDLIGE TILKNYTNING - HJERNENS UTVIKLING. DVD FRA FORELESNING TIL SALGS !

Allan Schore er kjent som en av verdens fremste forskere på barns utvikling. Han er tilsatt ved University of California, Los Angeles. (UCLA)

Hans hjemmeside:  http://www.allanschore.com

Han har særlig forsket på barns tidlige tilknytning, og tilknytningens betydning for utvikling av hjernen hos små barn. Han er av mange regnet som en av de fremste forskere i verden på dette feltet. Han har gitt viktige bidrag blant innen nevrovitenskap, utviklingspsykologi, psykoterapi og traumestudier.

Han  har også omfattende praksis som psykoterapeut.

 

SCHORES FORELESNING TIL SALGS PÅ DVD !

Tittel: "The most important years of life: Our beginnings.

 The origin of emotional well-being: Mother`s love develops the baby`s right brain."

 

Forelelsningen ble i sin helhet tatt opp på DVD. Engelsk forelesning, ikke tekstet. Ca 3,5 timers varighet.

Pris for DVD: 150,- kr  I tillegg: porto og forsendelse: 50 kr for 1 DVD.

De som var tilstede på forelesningen, kan få kjøpe 1 stk for  100,- kr Porto og forsendelse kr 50 i tillegg.

Betales på forskudd til konto DnB NOR 1207 34 73754, Per Christian Dahl og Jens Oddvar Enoksen.

Bestilling skjer ved email eller brev til Per Christian Dahl, se info nedenfor.

Dersom forskudd  ikke betales, kommer oppkrav i tillegg på kr. 82.

Ønskes DVD tilsendt i oppkrav, ta kontakt ved nedenstående email, eller til:

 

Per Christian Dahl, Svingen 22, 0196 Oslo. Tlf: 467 70 188

 

PDF fil med lysbildetekst fra forelesningen kan sendes gratis til de som kjøper DVD. Oppgi email til:

pcd20131918@hotmail.no

Dersom kun PDF fil med lysbildetekst ønskes, koster dette kr. 25,-

Ønskes kun lysbildetekst som papir, er pris kr 50,- inkl porto og forsendelse.

 

 

 

Ønskes mer enn 1 DVD,  ta kontakt med  Per Christian Dahl, email og adresse som nevnt ovenfor.

 

 

 

 

ENGLISH:

Allan Schore`s lecture; "The most important years of life, Our beginnings. The origin of emotional well-being: Mother`s love develops the baby`s right brain" ,is now for sale. 3,5 hours DVD recording.  English lecture. Price: 150 NOK. Contact Per Christian Dahl, pcd20131918@hotmail.no  or address: Svingen 22,  0196 Oslo, Norway for exact price including postage and handling.

Homepage Allan Schore: http://www.allanschore.com

Interview Daily Telegraph: Go to "Standard side"

 

 

 

 

AVISINTERVJU MED SCHORE: 

OBS: Gå til "Standard side" med intervju med Schore, bilde av hjerner til barn på 3 år, ett som har fått  tilstrekkelig trygghet og kjærlighet, ett som er alvorlig neglisjert og misbrukt. Hjernen til det neglisjerte barnet er dramatisk mindre enn det barn som har fått nok trygghet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Schore. Neurobiology of Secure Attachment.f4v

Beskrivelse

Allan Schore on the effects of abuse and neglect on the brain.

Allan Schore on the impact of our culture on parenting and preventive mental health care